เมนู
หมวดหมู่

กาแฟคั่วบด ภูห่มปก กาแฟพันธุ์ดี ของฝากจากภาคเหนือ

สวัสดีค่ะวันนี้แอดมิน foodpaying จะมานำเสนอ กาแฟคั่วบด ภูห่มปก กาแฟพันธุ์ดี ของฝากจากภาคเหนือ ☕

หอมกรุ่น สดชื่น แบบที่คุณต้องลอง ผสมผสานการปลูกและคั่วมาอย่างพิถีพิถัน ผสมจนเข้ากันอย่างลงตัว ของเมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100% ได้รสชาติกาแฟที่แตกต่าง และโดดเด่นไม่แพ้ใคร จะรับประทานกับขนมกินเล่นยามเช้า ยามสาย ยามบ่ายก็เข้ากัน สินค้าประกอบด้วยกาแฟคั่วบด ภูห่มปก 1 ถุง

เมล็ดกาแฟคั่ว อาราบิก้า 100 % ปลูกบนดอยผ้าห่มปก สูงอันดับ 2 ของประเทศไทย

 


กาแฟคั่วบด ภูห่มปก (PHU HOM POK COFFEE BEAN)

เดิมทีดอยมีชื่อว่า ดอยผ้าห่มปก หรือ ฟ้าห่มปก ตั้งอยู่ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 – 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดดอยมีความสูงประมาณ 2,100 -2,200 เมตร เป็นที่ตั้งของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยผ้าห่มปก

โดยมีชาวไทยบนที่ราบสูงอาศัยอยู่ประมาณ 4 ชนเผ่า ได้แก่ เผ่ากระเหรี่ยง เผ่าอาข่า เผ่าลาฮู และเผ่าสีซู ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก โดยปลูกพืชหลัก (คือกาแฟ)

เนื่องจากดอยผ้าห่มปกมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีทำให้ไม่สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรนัก ดังนั้น ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงทอดลองให้มีการปลูกพืชอย่างอื่นเพื่อทดแทนการปลูกข้าว จึงได้มีการส่งเสริมการปลูกกาแฟ สายพันธุ์อาราบิก้าขึ้นบนดอยผ้าห่มปก

เนื่องจากกาแฟอาราบิก้าชอบอากาศเย็นและการสะสมสาร คาเฟอิน ในเมล็ดสามารถเก็บคาเฟอีนไว้ได้มากเมื่อเจอกับสภาพอากาศเย็นทำให้กาแฟอาราบิก้าที่ปลูกบนดอยผ้าห่มปกสุกช้ากว่ากาแฟที่อื่นและให้รสชาติที่ดี หอมละมุนละไม กลมกล่อม

ทั้งยังได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะกล้าปลูกเองและสอนเทคนิคการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ขั้นการปลูกจนถึงขั้นตอนการดูแลรักษาต้นกาแฟ การเก็บเกี่ยวผลผลิต จนถึงการทำกาแฟกาลาอย่างมีคุณภาพ โดยสรุปทุกขั้นตอนมีการใส่ใจให้ได้กาแฟคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค

เมื่อทำกาแฟให้มีคุณภาพแล้วทางกาแฟภูห่มปกดำเนินขั้นตอนการคั่วจนถึงขั้นตอนการแพ็คกิ้งให้กาแฟออกมาได้ทั้งรสชาติที่อหร่อยและรูปลักษณ์ที่สวยงาม เลยเป็นที่มาของกาแฟภูห่มปก

 


กาแฟคั่วบด ภูห่มปก ประโยชน์ของกาแฟ

1. ป้องกันโรคนิ่วในถุงน้ำดี

– การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างกาแฟอย่างน้อยวันละ 400 มิลลิกรัมดูเหมือนจะมีส่วนช่วยลดการเกิดโรคนี้ได้ โดยจากการศึกษาในผู้ที่ไม่เคยมีประวัติป่วยด้วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีมาก่อนจำนวนหลายพันคน ปรากฏว่าความเสี่ยงต่อโรคทั้งชายและหญิงจะยิ่งลดลงเมื่อได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่มากขึ้น โดยการดื่มกาแฟวันละ 800 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่ากับกาแฟประมาณ 4 แก้วขึ้นไปต่อวันจะให้ผลดีในการป้องกันการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ดีที่สุด

2. ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

งานวิจัยหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมทดลอง 5,145 คน ดื่มกาแฟวันละ 1 หน่วยบริโภค วันละไม่เกิน 2 หน่วยบริโภค วันละ 2-2.5 หน่วยบริโภค หรือวันละ 2.5 หน่วยบริโภคขึ้นไป ผลการศึกษาชี้ว่าปริมาณการดื่มกาแฟที่มากขึ้นจะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

และยังมีบางงานวิจัยที่กล่าวแนะนำประสิทธิภาพของกาแฟต่อการป้องกันโรคนี้ว่าการรับประทานกาแฟวันละ 3 แก้วอาจช่วยลดโอกาสเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงได้อย่างมีนัยสำคัญ

3.ป้องกันโรคเบาหวาน

จากการศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กาแฟอาจมีส่วนช่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น งานวิจัยหนึ่งที่ศึกษากับผู้ที่ไม่มีโรคเบาหวาน มะเร็ง หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด

แล้วพบว่าการดื่มกาแฟในระยะยาวมีส่วนช่วยยับยั้งการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญ หรือการทดลองในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ที่พบว่าการดื่มกาแฟโดยไม่ใส่น้ำตาลหรือครีมเทียมอย่างน้อยวันละ 3 ครั้งต่อวันให้ผลดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรค

 


เที่ยวดอยผ้าห่มปก จิบกาแฟ รับลมเย็น

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544 พบว่าชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรค่อนข้างลำบาก และมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการทำกินซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้จะกระทบต่อพื้นที่ป่าต้นน้ำ

พระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขเพื่อให้ราษฎรเหล่านั้นได้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ขึ้น

พร้อมทั้งดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติสูง

โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ถึง 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. ป่าเต็งรัง 2. ป่าเบญจพรรณ 3. ป่าดิบแล้ง 4. ป่าสนเขา และ 5. ป่าดิบเขา จากความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของพื้นที่ได้เข้ามาเป็นเหตุผลสำคัญให้ผู้คนที่มีความคตุ้นชินกับการทำมาหากินกับป่า

ทั้งหาของป่าและทำไร่เลือนลอยอพยพเข้ามายังพื้นที่ ซึ่งมีมากถึง 4 ชนเผ่า ประกอบด้วยมูเซอ กระเหรี่ยง อาข่า และลีซอ ปัญหาเรื่องป่าเริ่มเสื่อมโทรมจึงตามมาและมีแนวโน้มที่จะขยายวงมากยิ่งขึ้นและจะกระทบกับต้นน้ำสำคัญของสายน้ำหลายสาย

โอกาสนี้ องคมนตรีได้เยี่ยมชมแปลงปลูกกาแฟ ซึ่งเป็นพันธุ์อาราบิก้า และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,200 – 1,700 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้เมล็ดกาแฟที่นี่จึงมีคุณภาพที่ดีและเป็นที่นิยมของตลาด นอกจากนี้ยังมีไม้ผลเมืองหนาวของราษฎรบ้านอาข่า ที่นำความรู้จากการถ่ายทอดและประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการฯ มาปฏิบัติใช้ในการประกอบอาชีพ

นางสาวญานินี กันติยากลิ่น ชาวเผ่าลีซอ อายุ 26 ปี เป็นหนึ่งในเยาวชนคนรุ่นใหม่ของพื้นที่แห่งนี้เผยว่า ตอนเด็กได้เรียนหนังสือ จนโต ก็เดินทางไปเรียนต่อที่ในเมือง ช่วงปิดเทอมจะเข้ามาอบรมอาชีพในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง บางครั้งก็ทำงานในโครงการฯ ซึ่งได้ทั้งเงินค่าจ้างและความรู้

ตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีแล้ว ก็กลับมาอยู่บ้าน ทำงานที่นี่ ปลูกกาแฟ เก็บกาแฟ และแปรรูปกาแฟส่งขายในเมือง มีรายได้ที่ดีกว่าไปรับจ้างทำงานในเมือง และได้อยู่กับพ่อแม่ และญาติๆได้รับความรู้ในการปลูกและผลิตกาแฟจากโครงการฯ และเอาความรู้นั้นมาผสมผสานกับที่เรียนมาในมหาวิทยาลัย

ทำให้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อมากขึ้น การปลูกกาแฟที่นี่จะเน้นปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ ไม่ต้องโค่นต้นไม้ กาแฟเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี รสชาติดี ตอนนี้โดยส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าเดินทางขึ้นดอยมารับซื้อถึงบ้าน ไม่ต้องขนลงไปขายเหมือนเมื่อก่อน ทำให้ลดต้นทุนค่าขนส่งและเวลาได้มาก ตอนนี้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีใครคิดย้ายไปที่อื่นเหมือนเมื่อก่อน” นางสาว ญานินี กันติยากลิ่น กล่าว

 


กาแฟอาราบิก้าคืออะไร ?

☕คือ หนึ่งในสายพันธุ์กาแฟที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เพราะนอกจากจะให้กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และสามารถนำมาเบลนเพื่อสร้างคาแร็กเตอร์ใหม่ได้อย่างหลากหลายแล้ว กาแฟอาราบิก้ายังมีรสชาติที่ละมุนมากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อีกทั้งยังมีปริมาณน้ำตาลชนิดดี

และมีกรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงกว่ากาแฟพันธุ์อื่น ๆ อีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว กาแฟอาราบิก้าจะมีราคาที่แตกต่างกันไปตามหลาย ๆ ปัจจัย อาทิ ความสูงในการปลูก รสชาติที่ต้องการ โปรไฟล์การคั่ว ประเทศที่ปลูก ตลอดจนการดูแลของเกษตรกรเองก็ส่งผลต่อราคากาแฟอาราบิก้าได้เช่นเดียวกัน

กาแฟอาราบิก้ามีสรรพคุณที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างไรบ้าง?
กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านั้นไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวอย่างเดียวเท่านั้น แต่กาแฟสายพันธุ์นี้ยังมีส่วนช่วยสำคัญในการดูแลสุขภาพและระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ ดังนี้

มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์
มีผลวิจัยพบว่า การดื่มกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้ามีส่วนช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมน GSCF ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้

ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง
จากการศึกษาและวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า การดื่มกาแฟอาราบิก้าและสายพันธุ์อื่น ๆ วันละ 2 – 5 แก้วช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้หลายประเภท อาทิ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ และมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยคาเฟอีนในกาแฟนั้นมีส่วนช่วยสำคัญในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย อีกทั้งยังช่วยยับยั้งเซลล์ที่ผิดปกติได้อีกด้วย

ช่วยให้ไขมันแตกตัวได้ และลดคลอเรสเตอรอลได้
ไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้าแบบสำเร็จรูปหรือชงกับเมล็ดสด การดื่มกาแฟสายพันธุ์นี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มไขมันดี หรือ HDL ในร่างกาย ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการหลั่งกรดของกระเพาะและตับอ่อน ทำให้ไขมันแตกตัวได้ดียิ่งขึ้น

ช่วยลดโอกาสการเป็นโรคเกาต์ได้
กาแฟอาราบิก้ายังมีสรรพคุณที่มีส่วนช่วยในการลดโอกาสการเป็นโรคเกาต์ได้ เนื่องจากคาเฟอีนสามารถช่วยลดการอักเสบของข้อต่าง ๆ ที่มาจากภาวะกรดยูริกสูงเกิน


foodpayingshop แนะนำสินค้าคุณภาพ ให้ท่านเลือกซื้อได้ในราคาถูก

เราแนะนำสินค้าคุณภาพเพื่อให้ท่านได้เลือกรับชมอย่างง่ายดายอีกทั้งยังมี Application ที่สามารถเลือกช็อปสินค้าทุกประเภทของฝากทั่วประเทศไทยง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้อง foodpayingshop กินแล้วได้ตังค์ซื้อแล้วได้ตังค์ ดาวน์โหลดเลยวันนี้ 😊